Author Archives: Rodzic

W związku z długim weekendem i wyjazdami, o których nam komunikowaliście, wykład z 10 listopada zostaje przeniesiony na 24 listopada.

Zapraszamy Was serdecznie na nasze 5-te urodziny – w tym roku odbędą się one 10 marca w godzinach 11.00 – 13.00 w sali gimnastycznej SM Rozłogi, przy ulicy Lazurowej 14.

Read More →

Zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 6 lutego 2014 r. Nr 5525/2014 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2014 r., Stowarzyszenie „Rodzice Razem” otrzymało wsparcie na realizację zadania publicznego Klub Dobrych Rodziców V.

Read More →