O nas

Stowarzyszenie „Rodzice Razem” zostało zarejestrowane 4 listopada 2009 r. w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000340934

NIP: 5222938962
REGON: 142129689

VOLKSWAGEN BANK direct
nr rachunku: 33 2130 0004 2001 0644 9763 0001