Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Razem”

Obecny Zarząd Stowarzyszenia „Rodzice Razem”:

zarzad

  • Joanna Dubrawska- Stępniewska, Prezeska (joanna@klubmam.com)
  • Aleksandra Brodowska, Wiceprezeska (ola@klubmam.com)
  • Agata Żurawińska, Sekretarz (agata.zurawinska@klubmam.com)
  • Lidia Rekosz-Domagała, Skarbnik (lidia.rekosz@klubmam.com)

Komisja Rewizyjna

  • Weronika Dębowska
  • Magdalena Narucka
  • Magdalena Niedźwiecka

Poprzednie Zarządy

2015

Imię i nazwisko:

Funkcja lub stanowisko:

Piechura Zygert Urszula Prezes
Dubrawska Stępniewska Joanna Karolina Sekretarz
Żurawińska Agata Maria Skarbnik
Brodowska Aleksandra Halina Wiceprezes

2011 –  2014 

Imię i nazwisko:

Funkcja lub stanowisko:

Sienkiewicz Renata Prezes Zarządu
Klepczarek Magdalena Skarbnik
Piechura Zygert Urszula Sekretarz

 

 

 

Dodaj komentarz