Praktyki i staże

W zależności od aktualnie realizowanych projektów, nasza organizacja daje możliwość odbycia stażu lub praktyki studenckiej, podczas której można nabyć umiejętności i kwalifikacje zawodowe bez nawiązania stosunku pracy.

Umiejętność zastosowania wiedzy teoretycznej uzyskanej w toku studiów w praktyce oraz zdobycie pierwszych doświadczeń zawodowych to kapitał, który w swoje dalsze życie zawodowe mogą wnieść studenci, którzy skorzystają z praktyk studenckich i absolwenckich w Stowarzyszeniu.

Wolontariat jako dobrowolna, bezpłatna i świadoma praca na rzecz innych przyczynia się do uzyskiwania przez wolontariusza licznych korzyści niematerialnych, takich jak satysfakcja czy spełnienie swoich motywacji. Wolontariusz ma szansę na zyskanie nowych przyjaciół i znajomych, zdobycie wiedzy, doświadczenia i nowych umiejętności co w przyszłości może przyczynić się do lepszej pozycji na rynku pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w organizowanych przez nas stażach czy praktykach prosimy o kontakt mailowy pod adresem stowarzyszenie@rodzicerazem.org.