Punkt Konsultacyjny dla rodziców, nauczycieli i dzieci z diagnozą zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu.

Punkt Konsultacyjny
dla rodziców, nauczycieli i dzieci z diagnozą zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu.

Oferta skierowana jest do:
rodziców zaniepokojonych rozwojem swojego dziecka,
rodziców z dziećmi w trakcie diagnozy zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu,
rodziców z dziećmi z diagnozą autyzmu, Zespołu Aspergera
i całościowych zaburzeń rozwoju,
nauczycieli dzieci z diagnozą zaburzeń ze spektrum autyzmu.
Proponujemy:
konsultacje dla rodziców i dzieci z zakresu:
niepokojących objawów w rozwoju dziecka,
wsparcia psychologicznego podczas diagnozy i po diagnozie autyzmu,
wskazówek do pracy z dzieckiem w domu,
konsultacje trudnych zachowań dziecka.
konsultacje dla nauczycieli z zakresu:
metod pracy z dzieckiem z autyzmem,
konsultacja trudnych zachowań dziecka.
wykłady dla rodziców i nauczycieli:
dla rodziców: „Fakty i mity na temat autyzmu” w ramach organizacji zajęć dla Klubu Mam na Bemowie,
dla nauczycieli: „Zrozumieć autyzm, czyli jak pracować z dzieckiem
z autyzmem” w ramach Akademii dla nauczycieli przedszkolnych.
Grupa wsparcia dla nauczycieli przedszkoli.

Osoby prowadzące konsultacje:
mgr psychologii Martyna Czopowicz
mgr pedagogiki specjalnej Barbara Ciporska
Miejsce spotkań:
Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna nr 20
ul. Powstańców Śląskich 17, Warszawa,
po uprzednim kontakcie telefonicznym z prowadzącymi.