Ja, Ty i reszta świata – szkolenie z komunikacji bez przemocy NVC

Ja, Ty i reszta świata  – szkolenie z komunikacji bez przemocy.
Celem szkolenia będzie wspieranie członków rodzin w budowaniu i odzyskiwaniu zaufania do samych siebie. Podczas szkolenia uczestnicy będą uczyć się lepszego rozumienia siebie i innych, rozwiązywania sytuacji konfliktowych, wzmacniania więzi rodzinnych, budowania wartości poprzez jasne komunikowanie się z najbliższymi oraz ze światem zewnętrznym.
Zajęcia przeznaczone dla dorosłych, w tym rodziców dziećmi do lat 6 i kobiet ciężarnych.

Zajęcia odbywać się będą od września do grudnia. Jedne zajęcia będą trwały 2h zegarowe. Liczba odbiorców na jednym spotkaniu do 12 osób.

Szkolenie poprowadzi Ewelina Ragiel – trenerka komunikacji opartej na empatii, coach konfliktu, mediatorka. W swojej pracy bazuje głównie na Porozumieniu bez Przemocy PbP. Ukończyła Szkołę Trenerów Komunikacji opartej na Empatii, dwuletni kurs mediacji, kurs mediacji i  kręgów naprawczych. Równolegle od 2010 roku nieustannie poszerza swoją wiedzę i kompetencje z zakresu komunikacji, prowadziła także szkolenia z certyfikowanymi trenerami NVC.

Spotkania odbywają się w środy, od 19:00 do 21:00, daty: 13.09, 20.09, 27.09, 4.10, 11.10, 18.10

Zapisy przez formularz

Pierwszeństwo z Kartą Warszawiaka.

Projekt współfinansuje Miasto St. Warszawa