Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń – projekt współfinansowany przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

W tym roku projektowi „Archiwum Społeczne Osiedla Przyjaźń” przyświeca hasło międzypokoleniowej wymiany.
Przygotowaliśmy 3 cykle wydarzeń:
- Naukową Przyjaźń , czyli otwarte wykłady i warsztaty prowadzone przez mieszkańców pod opieką Oli Gniadzik Smolińskiej – kontynuacja działań w ramach Laboratorium Projektów Osiedla Przyjaźń,
- Osiedlowych Włóczykijów, czyli zajęcia twórcze dla rodzin z dziećmi w przestrzeni osiedla, opracowane przez Klub Mam na Bemowie,
- Wykopalisko Przyjaźń, czyli spotkania wspominkowe, otwarte spacery historyczne i wywiady z mieszkańcami, prowadzone przez Grupa Odkrywkowa Osiedla „Przyjaźń”

Więcej informacji na  STOWARZYSZENIE PRZYJAŹNI PS