Klub Dobrych Rodziców IV

  • Fana Berki
  • Blisko ucha, blisko brzucha
  • Z emocjami na TY
  • Kobieca grupa wsparcia
  • Wykłady psychologiczne
  • Pracownia emocji
  • Rękodzielnicze piątki
  • Moje dziecko idzie do szkoły – wykłady
  • Moje dziecko idzie do szkoły – warsztatowa grupa wsparcia

 

Zadanie Klub Dobrych Rodziców IV jest realizowane dzięki dofinansowaniu ze środków m.st. Warszawy.