Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 20

ppp20

Szanowni Rodzice Maluchów

 Rodzic może mieć wątpliwości:

 • Czy rozwój jego dziecka przebiega prawidłowo?

 • Jak sprostać trudnemu wyzwaniu, jakim jest bycie rodzicem?

 • Jak sobie radzić z pojawiającymi się problemami związanymi z wychowaniem?

 Rodzic ma jednak prawo:

 • Uzyskać pomoc potrzebą do rozwiązania nurtujących go niepewności i pojawiających się problemów.

 W Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20 Rodzic może:

 • uzyskać odpowiedź na nurtujące pytania

 • otrzymać wsparcie psychologiczne

 • poznać perspektywy rozwojowe dziecka

 • dowiedzieć się jak stymulować rozwój dziecka

 • omówić ewentualne trudności, odstępstwa od norm rozwojowych

 • zapoznać się ze sposobami rozwijania uzdolnień swoich dzieci

 • zostać skierowanym do odpowiedniej placówki specjalistycznej

 Drodzy Rodzice, im wcześniej poszukacie odpowiedzi na nurtujące Was pytania, poszerzycie swoje kompetencje rodzicielskie, zareagujecie na niepokojące Was sygnały, tym lepiej zapewnicie Waszemu dziecku możliwości optymalnego rozwoju i szczęśliwego dzieciństwa.

Bemowska Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 zaprasza wszystkich Rodziców do korzystania z bogatej oferty z zakresu diagnozy psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej oraz zajęć profilaktycznych, edukacyjnych i terapeutycznych dla dzieci i całych rodzin. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna nr 20 w Warszawie, ul. Powstańców  Śląskich 17 zaprasza na cykl bezpłatnych spotkań dla rodziców.

Na spotkania można przychodzić z dziećmi; obowiązują zapisy w sekretariacie poradni: tel. 22 666 17 73

W przypadku zbyt małej liczby chętnych spotkania mogą zostać odwołane.

Spotkania będą odbywały się w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.

Za bezpieczeństwo dzieci na spotkaniach odpowiedzialni są rodzice.

Rodzicom Małych Dzieci szczególnie polecamy:

Cykl zajęć edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lata

 1. PROCESY INTEGRACJI SENSORYCZNEJ W ROZWOJU MAŁEGO DZIECKA

Osoby prowadzące: rehabilitant, terapeuta SI mgr Agnieszka Sobieraj

Termin: 3.12.2014 godz. 11.30-13.00

Cele warsztatu:

 • przedstawienie prawidłowości rozwoju procesów integracji sensorycznej u małego dziecka

 • zapoznanie rodziców z objawami mogącymi świadczyć o zaburzeniach w przetwarzaniu bodźców sensorycznych

 • przedstawienie propozycji ćwiczeń i zabaw ruchowych stymulujących rozwój procesów integracji sensorycznej do wykonywania z dziećmi do 3 roku życia

 • 2.JAK ROZWIJAĆ SAMODZIELNOŚĆ MAŁEGO DZIECKA?

Osoby prowadzące: pedagog mgr Barbara Ciporska,

Termin: 21.01.2015 godz. 11.30-12.30

Cele warsztatu:

 • przedstawienie sposobów rozwijania i wspierania u dziecka samodzielności i wiary w siebie

 • przekazanie praktycznych wskazówek mających na celu wspieranie rozwoju dziecka

 • rozwijanie kompetencji wychowawczych rodziców

 • 3.OCZAMI I USZAMI MALUSZKA – JAK ROZWIJAĆ PERCEPCJĘ WZROKOWĄ I PERCEPCJĘ SŁUCHOWĄ U MALEGO DZIECKA

Osoby prowadzące: tyflopedagog mgr Barbara Ciporska, surdopedagog mgr Anna Gostkowska

Termin zajęć: 4. 03. 2015 godz. 11.30-13.00

Cele warsztatu:

 • poznanie prawidłowości rozwojowych zmysłów słuchu i wzroku,

 • zapoznanie z zabawkami i zabawami rozwijającymi słuch i wzrok,

zapoznanie z objawami, które mogą niepokoić rodziców małych dzieci

4. JAK SIĘ BAWIĆ, W CO SIĘ BAWIĆ, CZYM SIĘ BAWIĆ? –JAK STYMULOWAĆ ROZWÓJ MAŁEGO DZIECKA POPRZEZ ZABAWĘ?

Osoby prowadzące: psycholog mgr Karolina Skarbek, neurologopeda mgr Agnieszka Zarzycka – Kożuszek

Termin zajęć: 16.04. 2014 godz. 11.30-13.00

Cele warsztatu:

 • poznanie różnych pomysłów na konstruktywne spędzanie czasu z dzieckiem,

 • zdobycie praktycznych umiejętności wspierania rozwoju dziecka,

 • poznanie nowych zabaw

 • 5. FAKTY I MITY NA TEMAT AUTYZMU U MAŁYCH DZIECI

Osoby prowadzące: psycholog mgr Martyna Czopowicz

Termin zajęć: 6.05. 2015 godz. 11.30-12.30

Cele warsztatu:

 • poznanie najczęściej spotykanych objawów autyzmu u małych dzieci

 • poznanie zachowań małego dziecka często mylonych z objawami autyzmu

 Spotkania odbywać się będą w siedzibie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20 przy ulicy Powstańców Śląskich 17. Na zajęcia zapraszamy rodziców razem z dziećmi.

PROSIMY O WCZEŚNIEJSZE ZAPISYWANIE SIĘ OSÓB ZAINTERESOWANYCH W SEKRETARIACIE PORADNI – TEL.(22) 666 17 73, FAX (22) 666 17 72.

Zastrzegamy sobie prawo do odwołania spotkania w przypadku zbyt małej liczby chętnych.

Zajęcia Jestem Rodzicem Malucha

Grupa spotkaniowa dla rodziców i dzieci w wieku 1-3 lata ma charakter otwarty, nastawiony na wspieranie rodziców w ich roli rodzicielskiej i wychowawczej.

 Rodzice będą mogli:

 • Odreagować napięcia związane z wychowaniem dziecka;

 • Podzielić się swoim doświadczeniem i skorzystać z doświadczenia innych rodziców mających dzieci w podobnym wieku;

 • Lepiej rozumieć niektóre reakcje swojego dziecka;

 • Skorzystać z możliwości konsultacji z psychologiem i logopedą;

 • Poznać sposoby reagowania w sytuacjach trudnych wychowawczo;

 • Poznać nowe formy zabaw i aktywności sprzyjające rozwojowi małego dziecka.

 Dzieci będą miały możliwość:

 • Zabawy w bezpiecznym i ciekawym otoczeniu;

 • Rozwijania kontaktów z innymi dziećmi;

 • Przeżycia wielu wrażeń wspólnie z rodzicami.

 Zajęcia odbywają się w środy w godz.: 10.00 – 11.00 w sali nr 11

Osoby prowadzące: psycholog mgr Irmina Wrońska, logopeda mgr Agnieszka Zarzycka-Kożuszek

Konsultacje psychologiczne

Obejmujące diagnozę psychologiczną małego dziecka oraz porady i wskazówki wychowawcze dla rodziców

Osoba prowadząca: psycholog mgr Karolina Skarbek

Zajęcia w ramach Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Poradnia stworzyła specjalną ofertę dla dzieci z poważnymi problemami rozwojowymi. Dzieci te mogą zostać objęte opieką Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka to kompleksowe oddziaływania psychologiczno-pedagogiczne stymulujące rozwój małego dziecka z niepełnosprawnością, obejmujące potrzeby wychowawcze dziecka z uwzględnieniem potrzeb rodziny.

Koordynator Zespołu: pedagog specjalny mgr Barbara Ciporska

Z pełną ofertą pomocy psychologiczno – pedagogicznej można zapoznać się na stronie internetowej www.ppp20.pl

Zapraszamy do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 20