Regulamin zajęć w Klubie Mam i w Pracowni Montessori

Regulamin zajęć i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie „Rodzice Razem” w Klubie Mam na Bemowie przy ul. Konarskiego 83 w Warszawie.

 1. Zajęcia organizowane są według autorskich programów w okresie od września 2017 r. do czerwca 2017 r. Dokładny grafik zajęć umieszczony jest w zakładce kalendarz na stronie www.rodzicerazem.org
 2. Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z jednym opiekunem i pod kierunkiem prowadzącego, chyba że informacja o zajęciach stanowi inaczej.
 3. Udział dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) w zajęciach jest możliwy po uprzednim zarezerwowaniu miejsca i otrzymaniu potwierdzenia ze strony organizatora, na co najmniej trzy dni przed rozpoczęciem zajęć, poprzez wysłanie zgłoszenia na adres: warsztaty@rodzicerazem.org
 4.  Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Stowarzyszenie „Rodzice Razem”.Zmniejszenie wyznaczonej minimalnej liczby uczestników zajęć grupowych powoduje rozwiązanie grupy.
 5. Rodzice zobowiązują się do nieposyłania na zajęcia dzieci chorych.
 6. Na zajęcia zapisujemy się na cały miesiąc, chyba że informacja o zajęciach stanowi inaczej.
 7. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi odpowiedni procent stawki miesięcznej.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownych opłat. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto stowarzyszenia: Volkswagen Bank Direct 06 2130 0004 2001 0644 9763 0002; w tytule – imię i nazwisko dziecka z dopiskiem nazwy zajęć.
 9. Opłaty za cały miesiąc zajęć należy dokonać przed pierwszymi zajęciami w miesiącu. Przy pierwszym zapisie opłata za zajęcia musi zostać wniesiona do 7 dni po zapisie.
 10. Osoby, które nie dokonają terminowo opłaty nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
 11. Uczestnik jest zobowiązany do przedłożenia Prowadzącej dowodu wpłaty za zajęcia/warsztaty podczas pierwszych zajęć w miesiącu.
 12. Nie dokonanie wpłaty za zajęcia przez dwa kolejne spotkania skutkuje wykreśleniem z listy uczestników zajęć.
 13.  Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do pomniejszenia opłaty za dany miesiąc.
 14. Za nieobecność na zajęciach SRR nie zwraca się wniesionej opłaty.
 15. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach proszone są o zgłoszenie swojej decyzji na 7 dni przed kolejnym spotkaniem na adres: warsztaty@rodzicerazem.org
 16. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego – kwota za zajęcia zostanie zwrócona uczestnikom przelewem bankowym.
 17. Na zajęcia dzieci i opiekunowie przychodzą w obuwiu zastępczym.
 18. Posiłki można spożywać w kuchni lub poczekalni.
 19. Warunkiem udziału w zajęciach/warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika

REGULAMIN ZAJĘĆ Toddlers – rodzinna adaptacja w pracowni Montessori – grupa Toddlers

 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 9.30-12.30. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w innym terminie.
 2. Zajęcia w roku szkolnym 2017/2018 będą odbywać się w trzech terminach: wrzesień – grudzień 2017; styczeń-marzec 2018;- kwiecień- czerwiec 2018
 3. Docelowo dzieci zostają na zajęciach pod opieką nauczycielek i dyżurnych.
 4. Dopóki rodzice /opiekunowie uczestniczą wraz z dzieckiem w zajęciach, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego dziecka.
 5. Rodzice zobowiązują się do nieposyłania na zajęcia dzieci chorych.
 6. Dzieci i opiekunowie przynoszą obuwie na zmianę.
 7. Dzieci przynoszą ze sobą ubrania na zmianę.
 8. Na zajęcia obowiązują zapisy tylko na wybrany cykl.
 9. Zapisy na kolejny cykl rozpoczynają się na miesiąc przed jego rozpoczęciem
 10. Opłaty za zajęcia płacone są w ratach: na cykl wrzesień – grudzień 2017; 1500 zł:

1 rata –  płatna do 5 dni od zapisu – 600 zł

2 rata – 500 zł do końca 30 września 2017

3 rata – 400 zł do końca 15 listopada 2017

Na cykl styczeń – marzec 1200 zł:

I rata – płatna do 5 tego stycznia-  600 zł

II rata – do 16 lutego 400 zł

III rata – do 16 marca 200 zł

 

 Na cykl kwiecień – czerwiec 1200 zł:

I rata (7 dni od zapisania się do grupy) 600 zł

II rata do 30 kwietnia -  400 zł

III rata do 28 maj -  200 zł

11. Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto stowarzyszenia: Volkswagen Bank Direct 06 2130 0004 2001 0644 9763 0002; w tytule – imię i nazwisko dziecka z dopiskiem nazwy zajęć.

12. O rezygnacji z zajęć uczestnik informuje Stowarzyszenie stosownym podaniem na 30 dni przed rezygnacją. Wtedy nadwyżka opłaty zostaje zwrócona uczestnikowi.

13. Jednym z warunków uczestnictwa w zięciach jest udział rodzica/opiekuna w spotkaniu dla rodziców zorganizowanym przed każdym cyklem zajęć.

14.  Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Stowarzyszenie „Rodzice Razem”. Zmniejszenie wyznaczonej minimalnej liczby uczestników zajęć grupowych powoduje rozwiązanie grupy.