Regulamin zajęć w Klubie Mam i w Pracowni Montessori

Regulamin zajęć i warsztatów organizowanych przez Stowarzyszenie „Rodzice Razem” w Klubie Mam na Bemowie przy ul. Konarskiego 83 w Warszawie.

 1. Zajęcia organizowane są według autorskich programów w okresie od września 2018 r. do czerwca 2018 r. Dokładny grafik zajęć umieszczony jest w zakładce GRAFIK na stronie www.rodzicerazem.org
 2. Dzieci uczestniczą w zajęciach wraz z jednym opiekunem i pod kierunkiem prowadzącego, chyba że informacja o zajęciach stanowi inaczej.
 3. Udział dziecka (+ 1 dorosłego opiekuna) w zajęciach jest możliwy po dokonaniu Opłaty za zajęcia, zgodnie z informacją o płatności, o której rodzic zostanie poinformowany po zapisaniu się, w miarę dostępnych miejsc. W przypadku braku wolnych miejsc na stronie zajęć pojawi się informacja BRAK MIEJSC.
 4.  Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Stowarzyszenie „Rodzice Razem” .Zmniejszenie wyznaczonej minimalnej liczby uczestników zajęć grupowych powoduje rozwiązanie grupy.
 5. Rodzice zobowiązują się do nieposyłania na zajęcia dzieci chorych.
 6. Na zajęcia zapisujemy się na cały miesiąc, chyba że informacja o zajęciach stanowi inaczej.
 7. W przypadku, gdy zajęcia rozpoczynają się w połowie miesiąca lub gdy uczestnik rozpoczyna swój udział w zajęciach w połowie miesiąca, opłata za ten miesiąc wynosi odpowiedni procent stawki miesięcznej.
 8. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest wniesienie stosownych opłat. Wpłaty należy dokonywać zgodnie z informacją o płatności, którą rodzic otrzyma po zapisaniu się na zajęcia.
 9. Osoby, które nie dokonają Opłaty za zajęcia nie będą mogły uczestniczyć w zajęciach.
 10.  Nieobecność na zajęciach nie stanowi podstawy do pomniejszenia opłaty za dany miesiąc.
 11. Za nieobecność na zajęciach SRR nie zwraca wniesionej opłaty.
 12. Osoby rezygnujące z udziału w zajęciach proszone są o zgłoszenie swojej decyzji na 7 dni przed kolejnym spotkaniem na adres: warsztaty@rodzicerazem.org
 13. W przypadku odwołania zajęć z winy prowadzącego – kwota za zajęcia zostanie zwrócona uczestnikom przelewem bankowym.
 14. Na zajęcia dzieci i opiekunowie przychodzą w obuwiu zastępczym.
 15. Posiłki można spożywać w kuchni lub poczekalni.
 16. Warunkiem udziału w zajęciach/warsztatach jest akceptacja niniejszego regulaminu przez uczestnika.

REGULAMIN ZAJĘĆ Rodzinna Adaptacja Montessori.

 1. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach 9.30-12.30. W dni ustawowo wolne od pracy zajęcia nie odbywają się i nie są odrabiane w innym terminie. Opłata za cykl zajęć jest ustalana zgodnie z ilością zajęć, które faktycznie się odbędą.
 2. Zajęcia prowadzone są przez dwie nauczycielki.
 3. Zajęcia w roku szkolnym 2018/2019 będą odbywać się w trzech cyklach: wrzesień – grudzień 2018; styczeń-marzec 2019;- kwiecień- czerwiec 2019.
 4. Docelowo dzieci zostają na zajęciach pod opieką nauczycielek i rodziców wspierających.
 5. Dopóki rodzice /opiekunowie uczestniczą wraz z dzieckiem w zajęciach, są odpowiedzialni za bezpieczeństwo swojego dziecka.
 6. Rodzice zobowiązują się do nieposyłania na zajęcia dzieci chorych.
 7. Dzieci i opiekunowie przynoszą obuwie na zmianę.
 8. Dzieci przynoszą ze sobą ubrania na zmianę.
 9. Na zajęcia obowiązują zapisy tylko na wybrany cykl.
 10. Zapisy na kolejny cykl rozpoczynają się na miesiąc przed jego rozpoczęciem.
 11. Opłaty za zajęcia płacone są w ratach: na cykl wrzesień – grudzień 2017; 1500 zł:

1 rata –  płatna do 5 dni od zapisu – 650 zł

2 rata – płatna do 20 października 2018 – 430 zł

3 rata – płatna do 20 listopada 2017 – 320

 1. Harmonogram opłat za kolejne cykle zostanie przedstawiony do końca października 2018 roku.
 2. Wpłaty należy dokonywać zgodnie z instrukcją płatności, którą rodzic otrzyma mailem po zapisaniu dziecka na zajęcia.
 3. O rezygnacji z kontynuowanie zajęć w kolejnym cyklu uczestnik informuje Stowarzyszenie stosownym podaniem na 30 dni przed rezygnacją, o rezygnacji z kontunuowania zajęć w ramach jednego cyklu najpóźniej 10 dni przed upływem terminu dokonania opłaty za kolejną ratę.
 4. Jednym z warunków uczestnictwa w zajęciach jest udział rodzica/opiekuna w spotkaniu dla rodziców zorganizowanym przed każdym cyklem zajęć.
 5. Minimalną liczbę uczestników zajęć grupowych, niezbędną do rozpoczęcia zajęć dla danej grupy zajęciowej ustala Stowarzyszenie „Rodzice Razem”. Zmniejszenie wyznaczonej minimalnej liczby uczestników zajęć grupowych powoduje rozwiązanie grupy.