Wesprzyj nas


Stowarzyszenie „Rodzice Razem” jest organizacją nie nastawioną na zysk (non profit) – nasze działania opieramy na dotacjach instytucji samorządowych, funduszach europejskich, fundacji, firm i osób prywatnych.

Przekaż 1% podatku dla OPP

Stowarzyszenie „Rodzice Razem” jest od Organizacją Pożytku Publicznego. Tym samym dzięki zapisom Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), można nas wspomóc w realizacji celów statutowych, przekazując nam 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacje niezbędne do przeprowadzenia tej czynności podczas rozliczania formularzy PIT to:
nasza nazwa: Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
nr KRS: 0000340934

Wszystkie środki pozyskane od partnerów i sponsorów przeznaczane są tylko i wyłącznie na działalność statutową. Wsparcie finansowe przeznaczamy zawsze zgodnie z życzeniem ofiarodawcy na konkretny program bądź na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy chcieli by pomóc nam finansowo podajemy numer konta:
VOLKSWAGEN BANK direct
nr rachunku: 33 2130 0004 2001 0644 9763 0001