Wesprzyj nas


Stowarzyszenie „Rodzice Razem” jest organizacją nie nastawioną na zysk (non profit) – nasze działania opieramy na dotacjach instytucji samorządowych, funduszach europejskich, fundacji, firm i osób prywatnych.

Przekaż 1% podatku dla OPP

Stowarzyszenie „Rodzice Razem” jest od Organizacją Pożytku Publicznego. Tym samym dzięki zapisom Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96 poz. 873), można nas wspomóc w realizacji celów statutowych, przekazując nam 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Informacje niezbędne do przeprowadzenia tej czynności podczas rozliczania formularzy PIT to:
nasza nazwa: Stowarzyszenie „Rodzice Razem”
nr KRS: 0000340934

Wszystkie środki pozyskane od partnerów i sponsorów przeznaczane są tylko i wyłącznie na działalność statutową. Wsparcie finansowe przeznaczamy zawsze zgodnie z życzeniem ofiarodawcy na konkretny program bądź na działalność statutową Stowarzyszenia.

Wszystkim, którzy chcieli by pomóc nam finansowo podajemy numer konta:
VOLKSWAGEN BANK direct
nr rachunku: 33 2130 0004 2001 0644 9763 0001

Wsparcie merytoryczne pozwala nam na ciągły rozwój pracowników Stowarzyszenia oraz naszych beneficjentów. Wsparcia merytorycznego może udzielić firma/organizacja bądź osoba prywatna poprzez:

 • specjalistyczne szkolenia dla beneficjentów projektów lub pracowników Stowarzyszenia;
 • konsultacje programów szkoleniowych Stowarzyszenia;
 • konsultacje pisanych wniosków;
 • udzieleniu konsultacji prawnych, księgowych oraz z innych dziedzin zależnie od potrzeb;
 • pomoc w bieżącym zarządzaniu;
 • opracowanie graficznej, wizualnej strony projektów.

Bardzo ważne jest dla nas również wsparcie rzeczowe, które pozwala obniżać koszty naszej działalności. Zależnie od realizowanego projektu potrzebujemy:

 • materiałów biurowych – na szkolenia i do codziennego zarządzania biurem;
 • bezpłatnego wydruku broszur, plakatów, informatorów;
 • upominków, prezentów – na nagrody dla uczestników projektów;
 • wszelkiego rodzaju zniżek na przejazdy, zakupy żywności i napojów podczas organizowanych szkoleń, konferencji, seminariów;
 • bezpłatnego użyczenia sali, pomieszczeń, projektorów i innego niezbędnego sprzętu na organizowane szkolenia lub konferencje.

W imieniu wszystkich osób korzystających oraz swoim dziękujemy wszystkim.