Zajęcia opierają się na Sekwencyjnej Teorii Uczenia się Muzyki stworzonej przez
Prof. E.E. Gordona, której istotą jest stymulowanie naturalnego rozwoju wrażliwości muzycznej u małych dzieci poprzez dźwięki, rytmy i ruch.

W trakcie zajęć śpiewane są melodie w różnych skalach (dur, moll, skale modalne), recytowane rytmiczanki w różnych metrach (dwudzielne, trójdzielne, mieszane), a dzieci często zachęcane są do imitacji prostych motywów tonalnych i rytmicznych. Dzieci (te poruszające się samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Piosenki wykonywane są bez słów, tak, aby maluchy łatwiej mogły sobie wyobrazić i poczuć muzykę. Ponadto na zajęciach dzieci słuchają muzyki znanych kompozytorów, różnorodnej muzyki instrumentalnej, a także muzyki różnych kultur świata. Niektórym aktywnościom muzycznym towarzyszą zabawy edukacyjne (chusta animacyjna, kolorowe chustki do żonglowania, miękkie piłeczki, lekkie kolorowe piórka, etniczne instrumenty typu idiofony potrząsane czy bębenki itp.)

INFORMACJĘ O PROWADZĄCEJ PODAMY W NAJBLIŻSZYM CZASIE

Terminy zajęć:
– wtorki, godzina 9:30-10:00– dzieci od 0 do 1,5 roku

– wtorki, godzina 10:30-11:00 – dzieci od 1,5 do 3 lat

Start zajęć: 18 września 2018

Opłaty

Opłata za wrzesień – 62,50 zł (2 zajęcia)

Opłata za cały miesiąc – 125 zł (4 zajęcia w miesiącu)

Opłaty należy dokonać zgodnie z informacją o płatności, którą otrzymasz na maila po zapisaniu się na zajęcia. Jeśli chcesz zapisać się na zajęcia, użyj przycisku „ZAPISZ SIĘ”, jeśli masz pytania, napisz na adres: warsztaty@klubmam.com

Zapoznaj się z Regulaminem zajęć: Regulamin zajęć w Klubie Mam