Montessori sensoryczne

Montessori sensoryczne

To przestrzeń do wszechstronnego rozwoju dziecka w otoczeniu montessoriańskim wg założeń Marii Montessori z akcentem na rozwój zmysłowy. W pracowni będzie jeden dodatkowy stolik z aktywnością sensoryczną w postaci różnych materiałów dotykowych, kolorystycznych i zadań rozwijających logikę i wyobraźnię przestrzenną. Wybór aktywności nadal pozostaje po stronie dziecka. Aktywności przeznaczone dla dzieci w wieku 2 do 5 lat.

Zajęcia odbywają się:

- środy – godzina 17:00 – 18:30

Osoby prowadzące: Anna Bieniak

O czym warto wiedzieć?

Zapisy prze formularz

Opłata za miesiąc 150 zł (4 zajęcia w miesiącu).

Opłatę za zajęcia należy uiścić  przed pierwszymi zajęciami przy kontynuowaniu zajęć w następnym miesiącu.

Zajęcia prowadzone są w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zapoznaj się z regulaminem zajęć: Regulamin zajęć w Klubie Mam

Na jakie konto mogę zrobić opłatę za zajęcia?
Stowarzyszenie „Rodzice Razem” ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa,  numer 06 2130 0004 2001 0644 9763 0002

W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka + dopisek zajęcia „Montessori sensoryczne”

W razie pytań prosimy o kontakt: warsztaty@klubmam.com