Logorytmika – zajęcia ogólnorozwojowe ćwiczące aparat mowy

Logorytmika – polega na połączeniu terapii logopedycznej z  rytmiką, aby oddziaływać na sferę słuchową i słuchowo-ruchową. Metodę tę stosuje się przede wszystkim w pracy z dziećmi, przy czym na jej skuteczność nie ma wpływu ich rozwój intelektualny czy też ruchowy, jak również wrażliwość muzyczna czy jej brak. Najistotniejszym elementem w stosowanych ćwiczeniach słowno-ruchowych jest rytm.

ola

Prowadząca: Aleksandra Gruda – studentka muzykologii (Uniwersytet Warszawski) i logopedii ogólnej (Warszawski Uniwersytet Medyczny), kursantka dr Elżbiety Galińskiej w zakresie muzykoterapii. Od lat realizuje swoją miłość do muzyki i słowa nie tylko poprzez ścieżkę edukacyjną, ale także artystyczną – wielokrotnie brała udział i odnosiła sukcesy w konkursach recytatorskich, krasomówczych czy wokalnych. Pasją oraz wiedzą dzieli się z młodszymi i starszymi m. in. poprzez zajęcia logorytmiczne dla dzieci Jest przekonana o sile oddziaływania dźwięków na człowieka – nie tylko w różnego typu terapiach, ale i po prostu w jego rozwoju, niezależnie od wieku.

Kiedy:

Wtorki, godz. 10.00 – dzieci 18 miesięcy – 3 lata

Płatności: 120,00 zł miesięcznie (4 zajęcia w miesiącu)

Zapisy

Proszę wypełnij formularz

O czym warto wiedzieć?

Zajęcia prowadzone są w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zapoznaj się z Regulaminem zajęć: Regulamin zajęć w Klubie Mam

Na jakie konto mogę zrobić opłatę za zajęcia?
Opłatę za zajęcia należy uiścić  do 7 dni od zapisu i przed pierwszymi zajęciami przy kontynuowaniu zajęć w następnym miesiącu.

Stowarzyszenie „Rodzice Razem” ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa,  numer 06 2130 0004 2001 0644 9763 0002
W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka + dopisek zajęcia „Dramki, gramki, malowanki”

W razie pytań prosimy o kontakt: warsztaty@klubmam.com