Gordonki – zajęcia umuzykalniające dla niemowlaków i małych dzieci

GordZajęcia opierają się na Sekwencyjnej Teorii Uczenia się Muzyki stworzonej przez
Prof. E.E. Gordona, której istotą jest stymulowanie naturalnego rozwoju wrażliwości muzycznej u małych dzieci poprzez dźwięki, rytmy i ruch.

W trakcie zajęć śpiewane są melodie w różnych skalach (dur, moll, skale modalne), recytowane rytmiczanki w różnych metrach (dwudzielne, trójdzielne, mieszane), a dzieci często zachęcane są do imitacji prostych motywów tonalnych i rytmicznych. Dzieci (te poruszające się samodzielnie) mają pełną swobodę ruchu, nie są zmuszane do siedzenia w miejscu. Piosenki wykonywane są bez słów, tak, aby maluchy łatwiej mogły sobie wyobrazić i poczuć muzykę. Ponadto na zajęciach dzieci słuchają muzyki znanych kompozytorów, różnorodnej muzyki instrumentalnej, a także muzyki różnych kultur świata. Niektórym aktywnościom muzycznym towarzyszą zabawy edukacyjne (chusta animacyjna, kolorowe chustki do żonglowania, miękkie piłeczki, lekkie kolorowe piórka, etniczne instrumenty typu idiofony potrząsane czy bębenki itp.)

Prowadząca: Joanna Dubrawska-Stępniewska – doktorantka w Instytucie Muzykologii UW. Od wielu lat bierze udział w różnych projektach muzycznych. Jest mamą  Emilki i Tymona. Od narodzin córki zajmuje się tematyką wpływu muzyki na małe dzieci. W 2011 roku ukończyła kurs z zakresu umuzykalnia niemowląt i małych dzieci wg teorii Prof. E. E. Gordona zorganizowany przez Polskie Towarzystwo E. E. Gordona (http://pteeg.org/czlonkostwo-w-pteeg/lista-czlonkow-pteeg/). Prowadziła zajęcia między innymi w: w Klubie Mam na Bemowie, Happy Montessori House, Centrum Edukacji Montessori, z okazji Międzynarodowego Dnia Bliskości w warszawskiej Kalimbie, w Studio Zdrowia, w Ciuciubabce oraz w Bibliotece Dziecięcej w miejscowości Zipolite w Południowym Meksyku.

Terminy zajęć
- czwartki godzina 9:15 i 10.00 – dzieci od 0 do 1,5 roku

- czwartki godzina 11.00 – dzieci od 1,5 do 3 lat

Zapisy

Proszę wypełnij formularz

Opłaty

120 złotych za miesiąc (4 zajęcia w miesiącu)

O czym warto wiedzieć?

Zajęcia prowadzone są w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego.

Zapoznaj się z Regulaminem zajęć: Regulamin zajęć w Klubie Mam

Na jakie konto mogę zrobić opłatę za zajęcia?
Opłatę za zajęcia należy uiścić  do 7 dni od zapisu i przed pierwszymi zajęciami przy kontynuowaniu zajęć w następnym miesiącu.

Stowarzyszenie „Rodzice Razem” ul. Konarskiego 83, 01-355 Warszawa,  numer 06 2130 0004 2001 0644 9763 0002
W tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka + dopisek zajęcia „Gordonki”

W razie pytań prosimy o kontakt: warsztaty@klubmam.com